Sex Games and Comics » Adult » Terasu MC - Tenkuu Chuuou no Yabe-kun ga Jitakou no Powerpro-kun no Kanojo o Netorimakuru Hanashi